Menu

BÚN BÒ

25k

Chả + Bò Viên

BÚN BÒ

30k

Nạm + Chả / Tái / Gân / Sụn

BÚN BÒ

33k

Nạm + Tái / Nạm + Gân

BÚN BÒ

33k

Tái + Gân / Sụn + Gân / Sụn + Nạm

BÚN BÒ

33k

Sụn + Tái / Sụn + Chả

BÚN BÒ

33k

Tái + Nạm + Gân

BÚN BÒ TÔ THẬP CẨM

38k

Sụn + Nạm + Tái + Gân + Chả + Bò Viên

BÚN BÒ TÔ ĐẶC BIỆT

50k

Tô lớn tùy chọn bò

BÚN THÊM

10K

Bún thêm

SƯƠNG SÂM + SA + SÁO + HẠT É

10K

NƯỚC MÁT ĐƯỜNG PHÈN

10K

MỦ TRÔM

10K

NƯỚC NGỌT / NƯỚC SUỐI

12K

SỮA ĐẬU NÀNH

10K

NƯỚC CHANH

15K

NƯỚC TẮC

15K

CHANH DÂY

20K

CAM VẮT

20K

DỪA TƯƠI

17K

TRÀ ĐÁ

3K

KHĂN LẠNH

2K