Trang Trại Sạch

“ Hệ Thống Bún Bò Huế duy nhất đầu tư nghiêm túc trang trại qui mô trên 100.000m2 tại Tỉnh Lâm Đồng thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao cả nước, vị trí ngay dưới chân đèo Bảo Lộc huyền thoại.
Nhằm mục đích phục vụ các hoạt động kinh doanh vì sức khoẻ cộng đồng và du lịch sinh thái dưỡng tâm . “